Roger Strömma

person
person REVISOR

Roger Strömma

P086809

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

ÅÄÖ Accounting AB

559225-3016

Pilbogatan 1

724 61 VÄSTERÅS

Västmanlands län

Sverige

0708 95 96 97