Rolf Anttila

person
person REVISOR

Rolf Anttila

P090337

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 10

971 02 LULEÅ

Norrbottens län

Sverige

0920-23 35 50

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se