Sanna Stomberg

person
person REVISOR

Sanna Stomberg

P203687

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Box 4279

203 14 MALMÖ

Skåne län

040-693 15 00

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/sv_se