Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Stefan Persson

person
person REVISOR

Stefan Persson

P090091

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Convensia Revision SP AB

556771-2608

Hammarby Kaj 18

120 30 STOCKHOLM

Stockholms län

08-562 923 00

www.convensia.se