Torsten Kullberg

person
person REVISOR

Torsten Kullberg

P084267

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Crowe Tönnerviks Revision Skåne AB

556320-1911

Drottninggatan 1 D

212 11 MALMÖ

Skåne län

040-39 38 30

www.crowe.se