Van Lai Ly Vuong

person
person REVISOR

Van Lai Ly Vuong

P092495

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Sydrevisioner Väst AB

556763-7847

Skaraborgsvägen 21

506 30 BORÅS

Västra Götalands län

033-29 02 60

www.crowe.com/se/ -