Viktor Fellnäs

person
person REVISOR

Viktor Fellnäs

P202986

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Rödl & Partner Nordic AB

556582-7952

Jungmansgatan 12

211 11 Malmö

Skåne län

Sverige

040 660 73 50

office
office HUVUDKONTOR

Rödl & Partner Nordic AB

Drottninggatan 95 A

113 60 STOCKHOLM

Stockholms län

08-579 309 00

www.roedl.se