Sök i Revisorsinspektionens praxis

Här kan du söka i RI:s praxis. Eftersom besluten är anonymiserade så kan du inte söka på revisorers namn. Kontakta RI om du vill ha uppgifter om en enskild revisor.

Begrepp

Dnr = diarienummer (ärendenummer) som alltid inleds med det år som ärendet öppnades hos RI.

Beslutsår = det datum då Tillsynsnämnden för revisorer fattade det slutliga beslutet i ärendet.

Enkel sökning

Hitta ett ärende med ett visst ord
För att hitta ett ärende som innehåller ett visst ord skriver du in det i sökfältet.

Hitta ett ärende med ett visst diarienummer (dnr)
Det effektivaste sättet att ta fram ett ärende med ett visst diairenummer är att ange diarienumret enbart med siffror och med inledande nollor. För att hitta ärendet dnr 2040-123 så bör man alltså skriva 2040-0123.

Sökning inne i ett dokument
I de flesta webbläsare går det att söka efter ord och fraser inne i ett öppnat dokument genom att trycka på Ctrl + F.

Avancerad sökning

Du kan göra mer avancerade sökningar för att får fler eller färre träffar.

  • och för att få träff på alla inkluderade ord i sökfrågan
  • eller för att få träff på något av (eller båda) de inkluderade orden i sökfrågan
  • blanksteg mellan sökord för att få träff på något av (eller båda) de inkluderade orden i sökfrågan
  • "sökord" för att få träff på en exakt fras. (Fungerar inte på enheter med iOS.)
  • sökord* för att få träff på ord som börjar med en viss kombination av tecken.
  • *sökord* för att få träff på ord som innehåller en viss kombination av tecken.

Filtrering och sortering av sökresultat

Filtrera sökresultat
Det går att filtrera sökresultaten genom att välja år för beslut i rullgardinsmenyn Välj år och sedan trycka på knappen Filtrera år.

Sortera sökresultat
Det går att sortera sökresultat efter

  • Relevans: Baserat på sökfrågan presenteras de mest relevanta dokumenten högst upp.
  • Beslutsdatum: Dokumenten sorteras kronologiskt efter datum för beslut.
  • Diarienummer: Dokumenten sorteras efter diarienummer, d.v.s. i den ordning som ärendena öppnades av RI.

 

 

1557 träff/träffar

År för beslut
Sortering