Förslag till nya regler om utbildning och prov

RI har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer. Förslagen innebär bland annat att utbildningstiden för revisorer ändras från åtta till sex år. Samtidigt införs det helt nya föreskrifter om utbildning och prov. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1:a juli 2018.

RI har tagit fram ett förslag till ändringar i revisorsförordningen. Detta förslag är remitterat från Regeringskansliet och remissvar ska inges till Justitiedepartementet senast den 8 mars 2018.

RI har också tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om utbildning och prov. Remissvar ska inges till RI senast den 8 mars 2018.

Förslagen och mer information om myndighetens arbete med utbildningskrav och lärandemål hittar du på den här sidan.