Folkesson Råd & Revision AB

REVISIONSBOLAG

Folkesson Råd & Revision AB

B201051

556889-5246

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 3035

750 03 UPPSALA

Uppsala län

Sverige

018-17 24 50

KONTAKTPERSON

Eva Andersson Dverstorp

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT Ar Katarina Boive, regnr: P092011, Folkesson Råd & Revision AB, Box 3035, 750 03 UPPSALA ÄGARE Folkessons Örnar AB, 559407-0111, Box 3035, 750 03 UPPSALA